دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸

نظافت منزل

تمیز کردن منزل و محیط کار توسط نیروهای مجرب :

  • اگر به دلیل مشغله کاری فرصت رسیدگی به امور نظافتی منزل یا محیط کار خود را ندارید

  • اگر به هر دلیلی نمی خواهید یا نمی توانید به امور نظافت منزل برسید.

  • اگر به فکر شخص مورد اطمینان و مناسبی جهت رسیدگی به امور نظافتی منزلتان و … هستید                              

 شرکت خدماتی پیمان پاک گیل با کادری با تجربه از نیروهای آقا و خانم جهت امور مربوطه در خدمت شما شهروندان عزیز شهر رشت میباشد.